اجتماعی

سایت حیات وحش

دومین گروه جانوری منطقه حفاظت شده کشت و صنعت کارون رهاسازی شد به دنبال انتقال بزهای کوهی در تیر ماه سال جاری صبح روز جمعه 5 مهر ماه 1398 تعداد ۲۰  راس خرگوش بومی که نژاد آنان در حومه شوشتر با خطر انقراض مواجه است رها سازی تا پس از تکثیر در مناطق آزاد اراضی…

ادامه مطلب