0
مقاله تا امروز

برای دانلود مقاله ها بر روی کلمه دانلود آن مطلب کلیک کنید

 • بررسی کارایی علف کش جدید آمیکاربازون به منظور کنترل پس رویشی علف های هرز رایج نیشکر در استان خوزستان دانلود
 • ارزیابی مدیریت تلفیقی(مکانیکی و شیمیایی) بر کنترل علف هرز حلفه(Imperata cylindrica) بر روی انهار آبیاری و کانال های در جه سه(TC) در مزارع نیشکر شمال خوزستان دانلود
 • ارزیابی مصرف تقسیط علف کش ای پی تی سی (EPTC به روش سم آبیاری(Herbigation) در کنترل علف های هرز مزارع نیشکر(saccharum officinarum) دانلود
 • ارزیابی-علف-کش-‌‌های-گروه-دی-نیتروانیلین-ها-در-کنترل-علف-‌‌های-هرز-مزارع-نیشکر-شمال-استان-خوزستان دانلود
 • بررسی-اثر-چند-علف-کش-بصورت-سم-آبیاری-در-زراعت-نیشکر دانلود
 • بررسی کارایی کود نواتک سلوب 14-48-0روی عملکرد کمی و کیفی مزارع نیشکر راتون دانلود
 • پایش تفاوت کاربرد پاییزه و بهاره علف کش آلیون در کنترل علف هرز درنه سرخه(Echinchola colona) در مزارع نیشکر شمال خوزستان دانلود
 • مقایسه کابرد علف کش ای پی تی سی هربیگشن و روش های رایج مباره پیش رویشی با علف هرز پنیرک در مزارع کشت جدید نیشکر دانلود
 • روش ارزیابی مشاهداتی مدیریت علف های هرز بر مبنای معیارهای EWRC در مزارع کشت و صنعت کارون دانلود
 • کفشدوزک کنه خوار نیشکر دانلود
 • بررسی عوامل موثر در پیش بینی عملکرد نیشکر رقم CRP57-614 تازه کشت در شرایط کشت و صنعت کارون شوشتر دانلود
 • اختلاط واریته در نیشکر دانلود
 • بررسی اثر سرما و یخبندان و طرح مقابله دانلود
 • بهره وری عوامل تولید نیشکر دانلود
 • تله فرمونی و نوری در کنترل ساقه خوار نیشکر دانلود
 • کاربرد بیوتکنولوژی در نیشکر دانلود
 • نیشکر در کوبا 65 دانلود


 • تهیه بلور شکر از عصاره نیشکر دانلود
 • محاسبه زنجیره نیشکر در برزیل دانلود