روابط عمومیمحیط زیست

جلسه کمیته محیط زیست

با حضور مهندس میرزاپور، مهندس غلامی ، جناب آقای پیکارجو ، معاونین ، مدیران و رؤسای ادارات در سالن اجتماعات تحقیقات کشاورزی برگزارو در خصوص سنجش از راه دورمزارع GIS و شرکت درنمایشگاه تخصصی محیط زیست بحث و تبادل نظرگردید.روابط عمومی و ارتباطات

ادامه مطلب