دسته‌بندی نشده

برگزاری جلسه با حضور مدیریت محترم عامل شرکت کشت و صنعت کارون، معاونت محترم امور مجامع شرکتهای بانک کشاورزی جناب آقای باقری مقدم، اعضا محترم هیات مدیره شرکت تهیه و تولید خوراک دام کارون آقایان ترکستانی، علیپور، مقامی با نمایندگان شرکت ایتالیایی آرکو اینترنشنال درخصوص پروژه تولید پلت سوختی از باگاس

پیرو مباحث و بررسی های قبلی مبنی بر تولید پلت سوختی از باگاس نیشکر در شرکت تهیه و تولید خوراک دام کارون با مشارکت شرکت ایتالیایی آرکو اینترنشنال و نماینده آن شرکت در ایران، با مساعدت شرکت کشت و صنعت کارون و بانک کشاورزی، جلسه ای بدین منظور در مورخه ۳۰ مهر ۹۸ در محل…

ادامه مطلب