سرخط خبرها
خانه / هیأت مدیره شرکت

هیأت مدیره شرکت

با توجه به اینکه شرکتهای اشاره شده در جدول قبل بعنوان سهامدار شرکت می باشند، اعضای هیأت مدیره نیز که بر اساس اساسنامه باید بین ۵ تا ۷ نفر باشند، اعضای حقوقی و در حال حاضر شامل ۵ شرکت بوده که هر کدام یک نفر به عنوان نماینده معرفی می نمایند. در جدول زیر اعضاء هیأت مدیره، نمایندگان آنها و نیز سمت هر کدام مشخص شده است:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸

به نمایندگی سید عبدالعزیز نبوی

رئیس هیأت مدیره

۲

شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی

به نمایندگی سید احمد علوی

نائب رئیس هیأت مدیره

۳

شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر

به نمایندگی عبدالمجید میرزاپور

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

۴

شرکت کارگزاری بانک کشاورزی

به نمایندگی فرهاد فنودی

عضو هیأت مدیره

۵

بانک کشاورزی

به نمایندگی آیت اله حیدری

عضو هیأت مدیره