سرخط خبرها
خانه / اوصاف کلی طرح

اوصاف کلی طرح

 • واحد کشاورزی

  • در اختیار داشتن بیش از ۴۵ هزار هکتار اراضی

  • بهره برداری از ۲۵ هزار هکتار اراضی تحت کشت نیشکر

  • بهره برداری از ۷ هزار هکتار اراضی تحت کشت های غیر نیشکری

 • واحد صنعت

  • با ظرفیت ۱۸۰ هزارتن تولید شکر در سال

  • ظرفیت تولید ۷۰ هزار تن ملاس سالیانه

  • ظرفیت تولید ۷۰۰ هزار تن باگاس سالیانه

 • برخی دیگر از امکانات و تجهیزات شرکت

 • کمپ صنعتی به مساحت ۵۰۶ هکتار

 • شهرکهای مسکونی نی آباد و بوستان با تعداد بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی ویلایی و آپارتمانی

 • انبارهای مختلف شامل: شکر سفید، شکر زرد، تجهیزات و ادوات، مواد مصرفی و…

 • جایگاه اختصاصی سوخت شامل بنزین، گازوئیل و CNG

 • بانک کشاورزی شعبه شرکت کارون

 • کلینیک و درمانگاه

 • نهرهای آبیاری به طول ۴۶۷ کیلومتر

 • زهکشهای روباز بین مزارع به طول ۲۴۵ کیلومتر

 • زهکشهای زیرزمینی (تایل) به طول ۳۰۰۰ کیلومتر

 • طول جاده های شوسه ۱۷۰۰ کیلومتر

 • تعداد ابنیه فنی نهرها و زهکشها ۴۶۰۰ عدد