سرخط خبرها
خانه / اهمیت طرح در ابعاد ملی و محلی

اهمیت طرح در ابعاد ملی و محلی

  • بزرگترین واحد کشت و صنعت نیشکر در خاورمیانه

  • اهمیت تولید شکر در کشور

  • میزان تولید طرح و نقش آن در تامین این کالای اساسی

  • تأمین مستقیم و غیرمستقیم اشتغال و معیشت دهها هزار نفر (شاغلین مستقیم و غیرمستقیم و وابستگان آنها)

  • اهمیت سیاسی و اجتماعی فوق العاده منطقه و نقش اساسی و تعیین کننده فعالیت طرح در گردش اقتصادی منطقه.